Kategori Arşivleri: Genel

İş kazasını bildirmeyenler hakkında cezalar

6331 sayılı kanun ile birlikte işverenlere, İş Sağlığı ve Güvenliği konuların da önemli sorumluluklar yükledi. İş kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler kapsamında neler gerekiyor ise alınmalı, uygulanmalı ve uygulattırılması gerekmektedir. Ancak tüm bunları yaparken kanun koyucunun gözden kaçırdığı / kaçırtıldığı durumları hakkında yoğun bir şekilde şikayetler gelmeye başladı. iş kazalarını SGK’ya bildirmeyen ya da […]

Mirasta İptal Davası

Mirasta İptal Davası Nedir? Miras hukukumuzda, mirasbırakanın terekesinin geleceğini belirlemesi bakımından tasarruf özgürlüğü borçlar hukukundan farklı bir hukuki zemine oturtulmuştur. Hukuki işlem çeşidi olarak sınırlı sayı ilkesi kabul edilmiş ve bu işlemler sıkı şekil kurallarına bağlanmıştır. Yasa koyucu, belirlediği sisteme aykırılık söz konusu olduğunda bu aykırılığı kural olarak iptal davası yoluyla yaptırıma bağlamıştır. Ayrıca iptali […]

Kurucumuz

Kurucumuz Av. Mehmet YALIM,  13.02.1970 yılında Konya’ da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamlamış,1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden mezun olmuştur. İstanbul Barosu’na 19767 sicil no’su ile kayıtlı olup, 22 yıldır serbest avukat olarak kesintisiz hizmet vermektedir. Hukuku ilişkilerin düzenlenmesi ve hukuki uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesinde yargının kurucu üyesi olan avukatın;  toplumda […]